Príbehy

Ako opvlyvňuje modré svetlo kvalitu nášho spánku, a čo je to vlastne ten REM spánok?

Ako opvlyvňuje modré svetlo kvalitu nášho spánku, a čo je to vlastne ten REM spánok? Žiť zdravo

Modré svetlo vytvárajú obrazovky digitálnych zariadení. Či už je to mobilný telefón, tablet, notebook alebo televízor. Na modrom svetle ako takom nie je v podstate nič zlé, ide skôr o to ako dlho a z akej vzdialenosti sa mu zvykneme vystavovať.

Modré svetlo totiž narúša vyplavovanie hormónu melatonín, ktorému sa hovorí aj hormón tmy alebo spánku. Jeho znížená hladina v našom tele blízko súvisí s problémom zaspávania a rovnako tak aj s kvalitou samotného spánku.

No a keď sme nevyspatí, sme nervózni, ako sánky v lete 😝

Fázy spánku:

Spánok všeobecne delíme na dve časti. REM a Non-REM. Druhý menovaný sa následne delí na tri stupnňe: N1, N2 a N3. V starších publikáciách alebo článkoch sa NREM spánok pôvodne rozdeloval až na 4 fázy, no postupom času sa tretia a štvrtá fáza spojila v jednu.

N1 (1.fáza):

Ide o prechodnú fázu medzi bdelosťou a spánkom. Je to úplne najľahšia fáza spánku, a ak sa počas nej prebudíte, pravdepodobne ani nebudete vedieť, že ste spali. Počas tejto fázy sa pomaly uvoľňujú svaly ako aj ostatné telesné a mozgové aktivity, zvolnieva sa nám dych a rovnako aj tep.

N2 (2.fáza):

N2 je o čosi hlbšie štádium spánku, ktoré je charakterizované znížením srdcovej frekvencie, telesnej teploty, znovu sa spomalý dýchanie a telo sa postupne pripravuje na fázu hlbokého spánku. V tejto fáze sa počas noci nachádzame najdlhšie a to zhruba 45 až 55 % z celkovej dížky spánku.

N3 (3.fáza):

V tretej fáze, ktorá sa nazýva aj delta spánok, čiže spánok s pomalými vlnami, upadáme do tzv. hlbokého spánku. Práve teraz sa začína regeneračný proces, oprava a rast tkanív, posilňovanie imunitného systému ako aj iné kľúčové procesy.

V tejto fáze spánku je najtažšie niekoho zobudiť, no ak sa tak stane, môžeme sa cítiť jemne dezorientovaný s pomalými reakciami, alebo ako sa hovorí grogy.

REM spánok:

REM je anglická skratka Rapid Eye Movement, čo v preklade znamená rýchly pohyb očí. Určite ste videli niekoho, kto reálne spal, ale oči mu intenzívne kmitali. Tak práve to je ono. V tejto časti spánku sa nám snívajú intenzívne sny, pričom náš mozog je vysoko aktívny a telo je vyslovene paralyzované.

REM spánok je aj veľmi dôležitý pre rôzne fyziologické a kognitívne funkcie, pričom hraje jednu z kľúčových úloh pri emocionálnej regulácii, konsolidácii pamäte a celkovom zdraví mozgu.

Ak by nás pravidelne niekto budil práve v tejto fázy spánku, mohlo časom dôjsť k nespavosti, spánkovému apnoe alebo poruchám správania v REM spánku. REM spánok u dospelého človeka tvorí zhruba 20 – 25 % z celkovej doby spánku.

Rada na záver:

Vačšina prenostných zariadení v dnešnej dobe má v sebe funkciu, kedy vám prepne displej na tzv. žlté svetlo, ktoré menej namáha zrak. Túto funkciu si viete prepnúť na automatiku, čo znamená, že sa vám bude zapínať so západom a vypínať s východom slnka.